خريد بک لينک
گيفت کارت
رزرو آنلاين هتل خارجي
ثبت شرکت در عمان
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)
تاريخ : 15 مهر 1395 | 11:38 | نویسنده : پی فو | بازدید : 127
بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی سهامی عام) در 94 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی سهامی عام)
مقاله بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی سهامی عام)
پروژه بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی سهامی عام)
تحقیق بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی سهامی عام)
دانلود پایان نامه بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی سهامی عام)
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 94

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی- سهامی عام) در 94 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه 

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

چكیده............................................................................................................................................................... 33

تاریخچة تاسیس و حدود فعالیت بانك كارآفرین....................................................................... 53

عناوین حسابهای دفتر كل..................................................................................................................... 54

مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانك كارآفرین........................................................ 58

تصویب صورت های مالی....................................................................................... 71

گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی سهامداران محترم................................. 74

گزارش حسابرسان بهمجمع عادی سالانه صاحبان سهام محترم.......................... 76

خلاصه و نتیجه گیری............................................................................................................................. 92

منابع و مآخذ...................................................................................... 94

  

مقدمه

1.  هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یك واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات كلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.

دامنه كاربرد

 1. 2.   الزامات این استاندارد باید در ارائه كلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” كه بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود ، بكار گرفته شود .

3.  صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( كه از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده كنندگانی تهیه می شود كه در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور

جداگانه یا همراه با سایر گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای  تجاری نیز كاربرد دارد .

4.  در این استاندارد واژه هایی بكار گرفته می شود كه در واحدهای تجاری ( انتفاعی ) اعم از خصوصی یا عمومی كاربرد دارد . واحد های غیرانتفاعی برای بكارگیری الزامات این استاندارد ممكن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند .

5.  نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیكن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره 14 مطرح شده است .

هدف صورتهای مالی 

6.  هدف صورتهای مالی ‏، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملكرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است كه برای طیفی گسترده از استفاده كنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین تنایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی كه در اختیارشان قرار گرفته است ، نشان می دهد . به منظور دستیابی به این هدف ، در صورتهای مالی یك واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود :

الف . داراییها ،

ب. بدهیها ،

ج . حقوق صاحبان سرمایه ،

د . درآمدها ،

ه . هزینه ها ، و

و . جریانهای نقدی .

این اطلاعات ، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی ، استفاده كنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد كمك می كند .

مسئولیت صورتهای مالی

 1. 7.     مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیأت مدیره یا سایر اركان اداره كننده واحد تجاری است . 

اجزای صورتهای مالی

 1. 8.     مجموعه كامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است :

الف . صورتهای مالی اساسی :

 1. ترازنامه ،
 2. صورت سود و زیان ،
 3. صورت سود و زیان جامع ، و
 4. صورت جریان وجوه نقد .

ب . یادداشتهای توضیحی .

ملاحظات كلی

ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

9.  صورتهای مالی باید وضعیت مالی ، عملكرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه كند . تقریباً در تمام شرایط ، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود .

10.هر واحد تجاری كه صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود باید این واقعیت افشا كند . در صورتهای مالی نباید ذكر كرد كه این صورتها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است ، مگر اینكه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای مربوط رعایت شده باشد .

11.بكارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری ، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی ، جبران نمی شود .

12.در موارد بسیار نادر ، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد كه رعایت یكی از الزامات استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی را گمراه كننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است ، باید موارد زیر را افشا كند :

الف . این مطلب كه بنا به اعتقاد مدیریت واحد تجاری ، صورتهای مالی ، وضعیت مالی ، عملكرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعكس می كند ،

ب. تصریح اینكه صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد ، به استثنای انحراف از الزامات یك استاندارد حسابداری كه به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی انجام گرفته است ،

ج . استانداردی كه الزامات آن رعایت نشده است ، ماهیت انحراف شامل شیوه حسابداری مقرر در استاندارد ، اینكه چرا كاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه كننده می سازد و شیوه حسابداری بكار گرفته شده ، و

د . اثر مالی انحراف بر سود و زیان خالص ، داراییها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هر یك از دوره های مورد گزارش .

13. برای ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ، رعایت موارد زیر الزامی است :

الف . انتخاب و اعمال رویه های حسابداری طبق مفاد بند 17 ،

ب . ارائه اطلاعات شامل رویه های حسابداری ، به گونه ای كه اطلاعات ، مربوط ، قابل اتكا ، قابل مقایسه و قابل فهم باشد ، و

ج . ارائه اطلاعات اضافی در مواردی كه رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری برای درك اثر معاملات یا سایر رویدادهای خاص بر وضعیت مالی و عملكرد مالی واحد تجاری توسط استفاده كنندگان صورتهای مالی كافی نباشد .

14.در موارد نادر ممكن است كاربرد الزامات یك استاندارد حسابداری به ارائه صورتهای مالی گمراه كننده ، منجر شود . این امر تنها در مواردی روی می دهد كه شیوه مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح نامناسب باشد ، به گونه ای كه نتوان از طریق كاربرد الزامات آن استاندارد یا یه وسیله افشای اطلاعات اضافی ، به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب دست یافت . این موضوع كه كاربرد یوه دیگر نیز می تواند به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب منجر شود ، به تنهایی برای توجیه انحراف لز شیوه مقرر ، مناسب نیست .

15.برای ارزیابی ضرورت انحراف از الزامات یك استاندارد حسابداری ، ملاحظات زیر مدنظر قرار می گیرد :

الف . هدف از الزام مقرر و اینكه چرا در شرایط خاص موردنظر ، هدف مزبور نامربوط یا دست نیافتنی است .

ب . تفاوت شرایط واحد تجاری با شرایط سایر واحدهای تجاری كه الزام موردنظر را رعایت می كنند .

16.نظر به اینكه می رود شرایط ایجاب كننده انحراف بسیار نادر باشد و ضرورت انحراف نیز موضوعی بحث انگیز و مستلزم قضاوت است ، بنابراین آگاهی عدم رعایت الزامات استاندارد حسابداری برای استفاده كنندگان اهمیت دارد . همچنین برای اینكه استفاده كنندگان بتوانند در مورد انحراف به طور آگاهانه قضاوت و

تعدیلات لازم را جهت انطباق با استاندارد موردنظر محاسبه كنند ، اطلاعاتی كافی در صورتهای مالی ارائه می شود .

رویه های حسابداری

17.مدیریت واحد تجاری باید رویه های حسابداری را به گونه ای انتخاب و اعمال كند كه صورتهای مالی با تمام الزامات استانداردهای حسابداری مربوط مطابقت داشته باشد . در صورت نبود استاندارد خاص ، مدیریت باید رویه ها را به گونه ای تعیین كند تا اطمینان یابد صورتهای مالی اطلاعاتی را فراهم می آورد كه :

الف . به نیازهای تصمیم گیری استفاده كنندگان مربوط است ، و

ب . قابل اتكاست به گونه ای كه :

 1. وضعیت مالی و عملكرد مالی واحد تجاری را صادقانه بیان می كند ،
 2. منعكس كننده محتوای اقتصادی و نه فقط شكل حقوقی معاملات و سایر رویدادهاست ،
 3. بیطرفانه یعنی عاری از تمایلات جانبدارانه است ،
 4. محتاطانه است ، و
 5. از تمام جنبه های با اهمیت ، كامل است .


گزارش بازرسی قانونی به

مجمع عمومی سهامداران محترم

بانك كارآفررین ( شركت سهامی عام )

در اجرای مفاد ماده 148 قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 ( قانون تجارت ) ترازنامه بانك كارآفرین ( شركت سهامی عام ) در تاریخ 29/12/1381 ، حساب سود وزین و صورت گردش وجوه نقد برا یسال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی پیوست كه توسط هیأت مدیره بانك تهیه و تأیید گردیده و همچنین گزارش مورخ 12/3/1382 حسابرسان مستقل بانك در مورد صورتهای مالی مزبور ، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفت .

علاوه بر موارد مندرج در گزارش حسابرسان مراتب زیر را بعنوان بازرس قانونی باستحضار سهامداران محترم می رساند :

1- طبق مصوبات شورای پول و اعتبار ، بانكها مكلفند اموال موضوع تسهیلات اعطائی و با وثائق آنها را در طول مدت اجرای قرارداد مربوط همه ساله حداقل به میزان مانده این تسهیلات به نفع بانك بیمه نمایند .در اینمورد مداركی كه حاكی از رعایت مقررات فوق باشد ارائه نشده است .

2- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت كه در یادداشت 39 ضمیمه صورتهای مالی به آن اشاره شده و جزئیات آن نیز به این مؤسسه گزارش شده مورد بررسی قرار گرفت . در برسیهای انجام شده مورد خاصی كه خارج از روال عادی معاملات بانكی باشد مشاهده نشده است .

3- گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی بانك كه بمنظور ارائه به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفت . با توجه به رسیدگیهای انجام شده ، نظر این مؤسسه به مواردی كه حاكی از عدم نطباق اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذكور با دفاتر و اسناد و مدارك ارائه شئه از جانب هیأت مدیره باشد جلب نگردید .


گزارش حسابرسان به

مجمع عادی سالانه صاحبان سهام محترم

بانك كارآفرین ( شركت سهامی عام )

ترازنامه بانك كارآفرین ( شركت سهامی عام ) در اریخ 29 اسفند ماه 1381 ، حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذكور همراه یادداشتهای توضیحی 1 الی 40 پیوست مورد رسیدگی قرار گرفت .

مسئولیت تهیه ، تنظیم و تأیید صحت محتوای صورتهای مالی با هیأت مدیره بانك بوده و مسئولیت این مؤسسه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی فوق براساس نتایج حاصل از عملیات حسلبرسی میباشد .

عملیات حسابرسی این مؤسسه براساس استانداردهای متداول حسابرسی نجام گرفته است، استانداردهای مزبور مقرر میدارد كه عملیات حسابرسی بنحوی برنامه ریزی و اجرا گردد كه از عدم وجود اشتباهات قابل توجه در صورتهای مالی در حد معقول اطمینان حاصل شود . عملیات حسابرسی شامل بررسی آزمایش اسناد و مدارك لازم بمنظور اظهارنظر نسبت به ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ، ارزیابی اصول حسابداری بكارگرفته شده و برآوردهای عمده بعمل آمده توسط مدیریت و همچنین نحوه ارئه كلی صورتهای مالی میباشد . بنظر این مؤسسه رسیدگیهای انجام شده مبنای معقولی را بمنظور ارائه اظهارنظر فراهم آورده است .

1- ذخیره مالیات سال مالی مورد گزارش براساس روش سالهای قبل و با توجه به ، معافیت سود اوراق مشاركت از پرداخت مالیات ، محاسبه و درحسابها منظور شده است . معهذا از آنجائیكه حسابهای این سال مالی مورد رسیدگی حوزه مالیاتی قرار نگرفته است تعیین مبلغ قطعی بدهی مالیاتی بانك موكول به صدور برگ تشخیص مالیات می باشد .

بنظر این مؤسسه باستثنای تأثیر تعدیل احتمالی مربوط به بند فوق ، صورتهای مالی پیوست وضع مالی بانك كارآفرین ( شركت سهامی عام ) در تاریخ 29 اسفندماه 1381 و نتیجه عملیات و گردش نقدینگی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذكور با توجه به موارد با اهمیت و با درنظر گرفتن عملیات بانكی بدون ربا و مقررات بانك مركزی ایران بنحو مطلوب نشام می دهد .

همانطور كه در یادداشت 1-5-2 ضمیمه صورتهای مالی توضیح داده شده است ، در طی سال مورد رسیدگی بانك روش شناسائی درآمد حاصل از تسهیلات اعطائی را از روش نقدی به روش تعهدی كه مطابق با استانداردهای قبول شده حسابداری میباشد تغییر داد . بهمی منظور اقلام مقایسه ای سال 1380 تجدید ارائه شده است .


1- نظر شما راجع به بانكهای خصوصی چیست ؟

-    وضعیت بانك های خصوصی بستگی زیادی به مصوبه مجلس در زمینه كاهش یا افزایش نرخ بهره در امسال و سالهای گذشته و آینده دارد . برای بررسی وضعیت اینگونه بانكها در بورس باید منتظر تصمیم مجلس بود .

-    سهام این بانك ها را خریداری نكرده ام . اما باید دانست كه بانكهای خصوصی در سال 83 وارد بورس شدن و رشد خوبی داشتند . ولی در حال حاضر به خاطر كاهش نرخ بهره و كاهش تسهیلات بانكی سهام آن ها خرید و فروش نمی شود و كلا زمین خرده اند .

-     الان در حال حاضر وضعیت خوبی ندارند ، به خاطر پایین آوردن سود بانكها و افزایش قیمت سكه در بازار و كم شدن سود وتسهیلات بانكی .

-         مطالعه دقیقی ندرم . اما همان طور كه درلیست شركتها و وضعیت فعلی آنها مشاهده می كنید روند منفی دارند .

-         سال به یال وضعیت بانكها به خاطر تورم بدتر و فعالیت آنها در بورس كمتر می شود .

-    دولت از بانكهای دولتی حمایت می كند .بانكهای خصوصی هیچ حامی و پشتیبانی ندارند هر چند كه زیرنظر بانك مركزی باشند .

1-   نظر شما راجه به عملكرد مالی بانك كارآفرین چیست ؟

-    فعلاً عملكرد مالی آنها خوب است . بازار سرمایه احتیاج به تحول دارد . باید هرساله شركتها و بانكهای خصوصی بیشتر رشد كند . دولت تاجر خوبی نیست . حداقل حسن آن شاید پرداخت درست و بالای حقوق و دستمزد كارمندانشان باشند .

-         اطلاع دقیقی ندارم . اما هرساله سود سالیانه خود را كاهش می دهند .

-    عملكرد مالی خوبی ندارند به علت كاهش سود وتسهیلات خود دیگر سپرده گذاری خوبی در این گونه بانكها انجام نمی شود .

-    بانك كارآفرین و اقتصادنوین از لحاظ سپرده گذاری در وضعیت مناسبی نیست . و وقتی كسی سپرده گذاری نكند پس مسلماً فعالیت مالی زیادی نخواهد داشت .

2-   سهام این بانكها ( كارآفرین ) را چطور ارزیابی می كنید ؟

-    دولت فشار بسیاری بر این بانكها وارد می كند تا بتواند نرخ بهره را كاهش بدهد .بانكها وجه و ماهیت خود را از دست داده اند و كسی رغبت نمی كند بانك بخرد .شاید سود خوبی داشته باشند اما انتظار رشد مناسب و خوبی را نمی توان داشت .در خارج از كشور نرخ تسهیلات 4% است اما در ایران 24% كه آنهم از تولیدكنندگان دریافت می شود .

-    سهامشان پایین آمده و كتر كسی حاضر به خرید اینگونه سهام می شود یا اصلاً نمی خرد . آنهم به دلیل پایین آمدن میزان سودبانكی به سپرده ها . درست است كه زیرنظر بانك مركزی هستند اما از آنها حمایت نمی شود .مثلاً بانك پارسیان در مقایسه با این دو بانك به دلیل داشتن بازارگدان در وضعیت مناسب تری قرار دارد . و این دو بانك همان درصدی كه از تقسیم سود به سهامداران كسب می كنند به فعالیت می پردازند .

-    سهامشان در وضعیت مناسبی نیست . الان بیشتز بازرا سكه مناسب است  و كسی سهام اینگونه بانكها را در بورس خرید و فروش نمی كند و اگر كسی هم داشته باشد حتماً می فروشد تا زیان نكند .

3-   خطرات غیرسیستماتیك ( ریسك سیستماتیك ) این بانكها ( كارآفرین ) را تهدید می كند؟

-    ممكن است . من اطلاع دقیقی از روند گذشته ، حال و آینده كه چه می شود در دست ندارم . اما با این وضعیت بعید نیست كه این گونه بانكها از بورس خارج شوند .

سایر سهامداران نظراتی مشابه با هم داشتن كه در اینجا فقط به بیان این نمونه اشاره شد .

4-   مدیریت بانك ( كارآفرین ) از لحاظ اخلاقی و فنی چگونه است ؟

- از لحاظ تكریم ارباب رجوع و سریع در روند كاری مشتری بسیار خوب هستند .الان كه اكثر اینگونه بانكها مكانیزه شدند یعنی هر كس برای خود هنگام ورود به بانك شماره ای دارد و كارش به همان ترتیب انجام می شود .تسهیلات بالایی دارند اما سود این تسهیلات بسیار كم شده نسبت به سابق .

  دانلود بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی- سهامی عام) ,

  ارسال نظر برای این مطلب
  نام شما:
  ايميل :
  سايت :
  متن نظر :
  وضعیت نظر:
  کد امنیتی : *


  آگهی رایگان سرگرمی خرید
  مونوپاد حرفه ای